ทีมงาน DNS

ให้คำปรึกษาการเลือกใช้ระบบการพ่นสีที่เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า 

โดยคำนึงถึง

1.ปริมาณงาน

2.คุณภาพของงาน

3.สถานที่สร้างระบบ

4.ต้นทุนเชื้อเพลิง

 

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี โดยได้รับความวางใจจากหลายบริษัทชั้นนำ

 

Visitors: 50,588