ห้องพ่นสีฝุ่น

ห้องพ่นสีสามารถเลือก

ปืนพ่นสี -  แบบปืนใช้คนพ่น (Manual gun) หรือปืนแบบอัตโนมัติ (Auto Gun)

ระบบลำเลียง - ระบบเข็น หรือ ระบบโซ่ลำเลียง (Overhead Conveyor)

 

ห้องพ่นสีแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1.ระบบพ่นสีแบบฟิลเตอร์ ,ไส้กรอง (Cartridge Filter System)

ข้อดี      1.เปอร์เซ็นศูนย์เสียสีน้อยมาก

             2.ค่าไฟประหยัดกว่าระบบไซโคลน

ข้อเสีย   1.เปลี่ยนสีทุกครั้งต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์,ไส้กรอง ใหม่

             2.ความสะอาดของภายในห้องพ่นน้อยกว่าระบบไซโคลน

              3.เสียเวลาในการเปลี่ยนสีที่นานกว่าระบบไซโคลน

         

 


2.ระบบพ่นสีแบบไซโคลน (Cyclone System)

ข้อดี      1.ภายในห้องพ่นสีสะอาด

             2.เวลาในกาเปลี่ยนสีเร็วกว่าระบบฟิลเตอร์

ข้อเสีย   1.ค่าไฟแพงกว่าระบบฟิลเตอร์

             2.การศูนย์เสียสีในระบบประมาณ 2-5%

  

Visitors: 56,773