ห้องอบสีฝุ่น

้องอบสี ทำหน้าที่ละลายสีฝุ่นให้ละลายไปในตัวชิ้นงาน  

พลังงาน - ไฟฟ้าหรือแก็ส LPG

ระบบให้ความร่้อนแบบแก๊ส - หัวเตาเผา (Gas Burner) หรือ หัวเตาอินฟาเรด (Gas In-frared Burner)

ข้อสำคัญในการทำห้องอบสีของ D.N.S.
- อุณหภูมิได้ตามทฤษฏีสีฝุ่น ในการทำละลายของสี
- พื้นที่โรงงานที่จัดสรร
- ต้นทุนพลังงาน
 
ห้องอบสี แบ่งเป็น 2 ประภท
 
1.เตาอบสีแบบรถเข็น Batch Oven
 
 
2.เตาอบแบบสายพานลำเลียง  Conveyor Oven
 
Visitors: 50,588