ระบบให้ความร้อน

ทำหน้าที่ให้ความร้อนต่อห้องอบแห้ง(ให้ชิ้นงานแห้งหลังจากการเตรียมผิวชิ้นงาน)
และห้องอบสี(ทำการละลายสีฝุ่นเข้ากับชิ้นงาน)

แบ่งได้เป็น 3 ประเภทดังนี้ 

1.อินฟาเรด In-far Red (พลังงานแก๊ส LPG)
ข้อดี ระบบให้ความร้อนใช้งานได้ เมื่อบางหัวเตาอินฟาเรดเสีย
ข้อเสีย ต้องเสียค่าบำรุงรักษาบ่อยกว่าประเภทอื่น
            
2.หัวเตาเผา Gas burner (พลังงานแก๊ส LPG)
ข้อดี 
ข้อเสีย เมื่อเกิดการเสียของหัวเตา จะไม่สามารถทำงานได้

3.ฮีตเตอร์ Heater (พลังงานไฟฟ้า)
ข้อดี
ข้อเสีย ต้นทุนพลังงานไฟฟ้าสูงกว่าพลังแก๊ส LPG
Visitors: 50,588