ห้องพ่นสีน้ำมัน

กักเก็บละอองสีน้ำมันในขณะพ่นสีน้ำมัน

วีดีโอ ห้องพ่นสีน้ำมันระบบม่านน้ำและเวนจูรี่

 

 

 

ห้องพ่นสีน้ำมัน 1 คน แบบ แขวน

 ห้องพ่นสีน้ำมัน 2 คนพ่นแบบแขวน

 

ห้องพ่นสีน้ำมันแบบสายพานลำเลียง

 
 
Visitors: 55,908