เตาแก๊สอินฟาเรด Gas infa-red burner

เตา-ห้องอบแก๊สอินฟาเรด Gas infa-red burner

ใช้แผ่นกระเบื้องอย่างดีจากประเทศเยอรมัน 

เตาให้ความร้อนโดยพลังงานแก๊ส (LPG) 

หน้าที่ของเตา อบแห้งชิ้นงาน(หลังจากการเตรียมผิว) หรือ อบสี(ละลายสีเข้ากับตัวชิ้นงาน)

ข้อดี
- ไม่เกิดการหยุดชะงัดเนื่องจากเสียบางหัวเตา
- ประหยัดค่าแก๊ส(ถ้าจำนวนหัวเตาไม่มากเกินไป)
- ความร้อนที่ให้สะอาด (รังสีอินฟาเรด)
- เสียบางหัวเตาสามารถอบสีได้อยู่
 
ข้อเสีย
- ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสูง เนื่องจากแผ่นเซรามิกแตกหรือไฟย้อนกลับ (Back fire)
      
สนใจสั่งซื้อหัวเตา แผ่นกระเบื้อง ชุดจุดหัวเตาตัดต่อ และอะไหร่สำรอง 
ออกแบบเตา
ติดต่อสั่งของ 02-464-7418 D.N.S. Engineer
 
 
Visitors: 53,799