หัวเตาเผา Gas burner

เตา-ห้องอบแก๊สแบบหัวเตาเผา (Gas burner)

เตาให้ความร้อนโดยพลังงานแก๊ส (LPG) 

หน้าที่ของเตา อบแห้งชิ้นงาน(หลังจากการเตรียมผิว) หรือ อบสี(ละลายสีเข้ากับตัวชิ้นงาน)

ข้อดี
 
- ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเตาอินฟาเรด
- ให้พลังความร้อนที่สามารถเพิ่มได้ตามความต้องการ
 
ข้อเสีย
- เกิดการหยุดเตาเมื่อเกิดการเสีย (เตาอินฟาเรด เสียบางหัวเตาสามารถทำงานได้ต่อ)
Visitors: 50,588