เตาฮีตเตอร์ Heater

เตาฮีตเตอร์ Heater

เตา-ห้องอบที่ให้ความร้อนโดยใช้พลังงานไฟฟ้า 

(พลังงานไฟ้ฟ้าที่ใช้ขึ้นอยู่ขนาดเตา) 

 

หน้าที่ของเตา อบแห้งชิ้นงาน(หลังจากการเตรียมผิว) หรือ อบสี(ละลายสีเข้ากับตัวชิ้นงาน)

ข้อดี พลังงานความร้อนที่ได้สะอาด ไม่มีมลภาวะ เมื่อเปรียบเทียบเตาแก๊ส

ข้อเสีย ต้นทุนพลังไฟฟ้ามีมูลค่าสูงกว่าพลังงานแก๊ส(หัวเตาเผา-เตาอินฟาเรด)

Visitors: 50,588